Zostań wystawcą targów GREENPOWER⚡📣16-18.05.2023⚡📣  

Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

GREENPOWER – targi odnawialnych źródeł energii gromadzą przedstawicieli wszystkich sektorów tego rynku. To doskonała okazja, aby wymienić się doświadczeniem, zdobyć wiedze oraz poznać szereg proekologicznych rozwiązań

Głównym motorem napędzającym rynek jest podnoszenie jakości życia człowieka, a przy tym wzrost zapotrzebowania na energię. Konsekwencje wykorzystywania szkodliwych surowców, jak zanieczyszczenie atmosfery, wody czy gleby, skłania do wykorzystywania alternatywnych rozwiązań. Korzystanie z paliw kopalnych ma swoją cenę, dlatego coraz ważniejszą kwestią jest uwzględnienie ekologicznych metod podczas produkcji energii. 

 

Zakres ekspozycji GREENPOWER

1. Fotowoltaika 

2. Biogaz 

3. Biopaliwa

4. Energia wodna 

5. Energia wiatrowa 

6. Energia geotermalna 

7. Doradztwo energetyczne i finansowe 

8. Technologie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych i rozproszonych

9. Technologie oparte na odnawialnych źródłach energii

10. Urządzenia i linie technologiczne do produkcji peletu 

11. Elektromobilność

12. Technika grzewcza