Organizator:

Współpraca z Konfederacją Lewiatan

Podziel się

Partnerem targów GREENPOWER jest Konfederacja Lewiatan, najbardziej wpływowa organizacja biznesu w Polsce.

Lewiatan od ponad 30 lat zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu, trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Organizacja zrzesza dziś ponad 4 tysiące firm, a jej głównym zadaniem jest wpływ na kształt prawa, dialog z administracją i prezentacja postulatów firm członkowskich. Konsultujemy projekty ustaw, dyrektyw unijnych i formułujemy stanowiska w oparciu o postulaty naszych członków.

Zagadnienia zielonej transformacji polskiej gospodarki oraz wsparcie budowy odnawialnych źródeł energii są naszymi najważniejszymi postulatami.

Blisko 100 tys. cytowań w mediach rocznie pokazuje, że Konfederacja Lewiatan jest dziś najsilniejszym głosem biznesu w Polsce. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.lewiatan.org