Organizator:

Wsparcie unijne dla europejskiego przemysłu energetyki wiatrowej

Podziel się

Europejski przemysł energetyki wiatrowej otrzyma miliardy euro wsparcia od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pomoc banku może przyczynić się do zwiększenia mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych nawet o 32 GW.

Na wsparcie dla europejskich producentów energii wiatrowej, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeznaczył 5 mld euro. Podjęta decyzja jest następstwem zobowiązania banku do zapewnienia dodatkowego finansowania w wysokości 45 mld euro na wsparcie planu REPowerEU

Fundusze mają zostać przeznaczone zwłaszcza na wzmocnienie gwarancji banków komercyjnych dotyczących inwestycji firm z sektora energetyki wiatrowej. Według oczekiwań, program EBI wesprze nowe inwestycje o wartości do 80 mld euro. 

Gwarancje mają obejmować finansowanie inwestycji firm budujących farmy wiatrowe. Będą mogli z nich skorzystać także producenci elektrowni wiatrowych i ich komponentów. 

Warto wspomnieć, że sektor energetyki wiatrowej odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu celu zwiększenia udziału zielonej energii w unijnym miksie energetycznym przynajmniej do 42,5 proc. do 2030 r. zgodnie z zapisami dyrektywy RED III. Problemem okazał się jednak zbyt wolny postęp w realizacji projektów wiatrowych na lądzie i morzu.  

Źródło: gramwzielone.pl