Organizator:

Sprawdź merytoryczne konferencje podczas Wielkiego Bloku Targowego 2024!

Podziel się

Wielki Blok Targowy, w skład którego wchodzą Targi Instalacje, Greenpower, Expopower, SAWO, Securex oraz Forum H2POLAND i NETZERO, zbliża się wielkimi krokami. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich spotkamy się już 23-25 kwietnia 2024 roku! Zobacz jakie wydarzenia będą na Ciebie czekać w Poznaniu.

W programie Wielkiego Bloku Targowego zaplanowano liczne merytoryczne wydarzenia, m.in.:

 • Konwent Magazynowania Energii ESSCON 2024 – wspólnie z redakcją Globenergii
 • Strefa Praktyczna „Władcy Żywiołów” – wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm Instalacyjnych i Serwisowych OSFIS
 • Instalmania – wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm Instalacyjnych i Serwisowych OSFIS
 • Strefa Budynku Zeroemisyjnego – wspólnie z Pracownią Pasywny M2, Stowarzyszeniem Wielkopolski Dom Pasywny oraz Wystawcami Targów Instalacje
 • Strefa Łazienka.Pro – wspólnie z wydawnictwem Design/Biznes
 • Konferencja Szanse i zagrożenia dla OZE w dobie transformacji energetycznej – wspólnie z redakcją „Energii i Recyklingu"
 • Forum Magazynowania Energii – wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Magazynowania Energii
 • Energetyczny Talkshow – wspólnie z redakcją Globenergii
 • Instalator Przyszłości – wspólnie z JobDone i JT Strategy & Solutions
 • 3. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND – wydarzenie Grupy MTP
 • 1. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Dekarbonizacyjnych NETZERO – wydarzenie Grupy MTP
 • Strefa Kominków – wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Kominki i Piece” i redakcją magazynu "Świat Kominków"
 • VII Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego - wspólnie ze Związkiem ZHI i Stowarzyszeniem SPIUG
 • Strefa SkillsChallenge  - wspólnie z WorldSkills, Grohe
 • Konferencja Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe
 • Zielona Strefa – wspólnie z Magazynem Biomasa
 • Konferencja OZE w sieci elektroenergetycznej – wspólnie z ENEA OPERATOR
 • Konferencja Cyberbezpieczeństwo w systemach zabezpieczeń technicznych - priorytet dla infrastruktury krytycznej – wspólnie z Polską Izbą Systemów Alarmowych oraz C&C Partners
 • Konferencja Nowoczesne instalacje w ochronie życia i mienia – projektowanie i eksploatacja – wspólnie z Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych bezpieczeństwa obiektów, obronności oraz cyberbepieczeństwa – wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych o Stowarzyszeniem Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
 • Konferencja Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia – wspólnie z Oddziałem Poznańskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
 • Konferencja Energooszczędność w oświetleniu - wspólnie z Oddziałem Poznańskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
 • Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy
 • Konferencja Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
 • Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
 • Konferencja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
 • Konferencja "Safety 360" – wspólnie z portalem „Kultura Bezpieczeństwa”

Szczegóły na temat wydarzeń oraz ich daty zostaną podane wkrótce.

Organizator zastrzega, że program może ulec zmianie.