Organizator:

Nowe otwarcie energetyki wiatrowej - PSEW przedstawia zasady

Podziel się

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej opublikowało 5 zasad niezbędnych do nowego otwarcia energetyki wiatrowej. Stowarzyszenie podkreśla, że szybkie uwolnienie potencjału energetyki wiatrowej jest kluczowe dla ograniczenia cen energii i zwiększenia suwerenności kraju.

Według PSEW, 5 kroków niezbędnych do uchwalenia dobrej, nowej ustawy, która zagwarantuje bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną to:

  • Bezpieczna odległość - farmy wiatrowe powinny być lokalizowane w minimalnej odległości od gospodarstw domowych wynoszącej 500 metrów. 
  • Pełna i jasna ścieżka planistyczna - uporządkowany proces planistyczny będzie możliwy dzięki dwóm opcjom, które umożliwiają lokalizowanie farm wiatrowych; wykorzystanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. planu zintegrowanego. 
  • Pieniądze dla gmin - gminy, w których powstają elektrownie wiatrowej, otrzymują stałe źródło dochodu nawet na 25-30 lat. Długofalowe przychody pozwalają na inwestycje m.in. w drogi, kanalizacje, place zabaw, biblioteki etc. 
  • tańszy prąd dla mieszkańców - dzięki rozwojowi technologicznemu, możliwe jest utrzymanie spadku cen energii odnawialnej. 
  • Wiatraki objęte dozorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) - zgodnie z nowymi przepisami, przed przystąpieniem do eksploatacji elektrowni wiatrowej inwestor będzie zobowiązany uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację wydawaną przez UDT na wniosek inwestora. 

Jak wskazuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, to właśnie wiatr - będąc w pełni bezemisyjnym źródłem pozyskiwania energii - powinien zostać jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanym do walki z nadmierną emisją CO2 i wysokimi cenami energii elektrycznej w Polsce. Stowarzyszenie zauważa również, że polityczny kryzys dot. energetyki wiatrowej, negatywnie wpływa na konieczność niezależności energetycznej i walki ze smogiem. 

Źródło: psew.pl