Organizator:

Do życia została powołana pierwsza Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej

Podziel się

Działające od 2010 roku na rzecz polskiego przemysłu offshore wind, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), powołało do życia Polską Izbę Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW). Powstanie nowej izby gospodarczej, jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz w regionie bałtyckim.

Polska Izba Energetyki Wiatrowej będzie organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą i reprezentującą przede wszystkim podmioty prowadzące w Polsce działalność w zakresie produkcji komponentów, świadczenia usług, handlu lub budownictwa dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, a także inne podmioty zainteresowane rozwojem sektora offshore wind. 

Według przyjętego planu, organizacja będzie kontynuatorką misji Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), rozwinie jego dorobek oraz rozszerzy funkcje i zadania dotychczas realizowane, a swoją działalność prowadzić będzie w poszerzonym składzie reprezentacji oraz organów statutowych. 

PIMEW będzie realizował w sposób komplementarny, na wielu obszarach związanych z rozwojem krajowego sektora morskiej energetyki wiatrowej, promocją local content na rynkach zagranicznych oraz rzecznictwem zbiorowych interesów członków Izby w relacjach z organami władzy RP oraz UE. Organizacja będzie zatem podejmować wszechstronną współpracę z organami władzy wszystkich szczebli celem inicjowania i opiniowania regulacji prawnych dotyczących sektora morskiej energetyki wiatrowej, warunków i strategicznych kierunków jego rozwoju w Polsce oraz krajach wspólnoty europejskiej. 

Źródło: portalmorski.pl