Organizator: Grupa MTP

Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych - konferencja techniczna

Zakres tematyczny konferencji ściśle wiąże się ze zmianami prawnymi, jakie nastąpiły w ostatnim czasie w zakresie projektowania i instalowania urządzeń fotowoltaicznych w związku z bezpieczeństwem pożarowym. Konferencja jest adresowana do projektantów, instalatorów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków PSP a także inwestorów.
Zobacz więcej