Od 1 kwietnia istotne zmiany w przyłączeniach mikroinstalacji fotowoltaicznych

Od 1 kwietnia 2018 roku, planowane jest wejście w życie zmian w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Z dokumentów jakie przedstawili Operatorzy sieci wynika, że na mikroinstalacje fotowoltaiczne zostaną nałożone nowe wymagania w kwestii ich przyłączenia do sieci.

Powołując się powyżej wspomniane Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej od 1 kwietnia instalacje powyżej 3 kWp muszą być przyłączane trójfazowo. Kolejną istotną zmianą jest to, że systemy o mocy w zakresie 3-10 kWp muszą mieć możliwość odłączenia od sieci przez Operatora. Co więcej, instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 10 kWp muszą umożliwiać Operatorom sieci sterowanie mocą czynną.

SBF POLSKA PV pyta Operatorów!

W związku z podaniem przez Operatorów zmian w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, w branży fotowoltaicznej pojawiło się wiele pytań. Stowarzyszenie POLSKA PV wystąpiło do Operatorów Sieci z oficjalną prośbą o wyjaśnienie sposobu wprowadzania zapowiadanych zmian.

Zapytaliśmy m. in czy sterowanie mocą czynną i możliwość odłączenia mikroinstalacji od sieci może być zapewnione przez urządzenie zintegrowane z falownikiem, czy przez urządzenie zewnętrzne, oraz jak ma wyglądać komunikacja falowników z Operatorami.

Opinia zapowiadanych zmian

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zauważa, że kierunek wprowadzanych zmian jest pozytywny. Podobne wymagania dotyczące przyłączania mikroinstalacji stosowane są chociażby w Niemczech. Jednak sposób i tryb wprowadzania tych zmian jest zdaniem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zbyt szybki.

Nowe zasady przyłączania mikroinstalacji mogą być dużym wyzwaniem dla branży fotowoltaicznej. Jak zauważa Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV Bogdan Szymański – wymagania wszystkich Operatorów są spójne, co pozwoli wypracować jeden standard przyłączania takich systemów dla całego kraju.

O efektach korespondencji z Operatorami sieci będziemy informować na bieżąco.

Źródło:Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

Wstecz

Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact