Konferencja techniczna „Scenariusz pożarowy – podstawowy element każdego projektu”

Dzisiejsze budynki, zarówno te użyteczności publicznej, jak też produkcyjno-magazynowe, wyposażone są w coraz większą ilość urządzeń i instalacji ułatwiających życie jego użytkownikom. Ich sprawne funkcjonowanie wymaga poprawnego zaprojektowania, wykonania a następnie utrzymywania w sprawności technicznej.

Zarówno przepisy prawa, jak też zasady wiedzy technicznej wymagają od projektantów i rzeczoznawców opracowania „scenariusza pożarowego”, w którym zostaną zawarte zasady funkcjonowania i współdziałania poszczególnych urządzeń w trakcie pożaru. Dobrze przemyślany i opracowany „scenariusz” powinien być podstawą do sporządzenia projektów branżowych poszczególnych instalacji, w szczególności instalacji sygnalizacji pożaru, ale także coraz częściej stosowanych systemów zarządzania budynkiem, które integrują poszczególne instalacje.

Konferencja adresowana jest do architektów, projektantów branżowych, inżynierów budownictwa i pożarnictwa, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, pracowników nadzoru budowlanego a także właścicieli i zarządzających obiektami oraz wszystkich innych zainteresowanych omawianą tematyką.

Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa na stronie: www.sitp.poznan.pl

24 kwietnia 2018r. w godz. 12.00. - 15.00, paw. 7

Tematy konferencji:

1.           Scenariusz pożarowy w projekcie budowlanym i następnych etapach procesu budowlanego; wymagania formalno-prawne - st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP.

2.           Scenariusz pożarowy; aspekty techniczne w praktyce - Mariusz Sobecki; rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Zarząd Główny SITP

3.           Aktualne zmiany w przepisach a scenariusze pożarowe - dr inż. Dariusz Ratajczak; Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika; Ochrona przeciwpożarowa;

4.           Nowoczesne metody zarządzania oświetleniem awaryjnym usprawniającym ewakuację ludzi z budynków w oparciu o aktualne przepisy i normy - Wacław Cholewa; rzeczoznawca SITP o specjalności oświetlenie awaryjne; Zarząd Główny SITP.

 

ppoz-002.jpg

Wstecz

Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact