Organizator: Grupa MTP

W marcu ruszy nabór na innowacyjne projekty wodorowe

Podziel się

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Nowa Energia” dofinansuje produkcję, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru.

Dostępna pula środków to 300 mln zł.

Celem projektu jest wsparcie wdrożenie innowacyjnych technologii energetycznych.

I nabór realizować ma cel tematyczny w obszarze: produkcja, transport, magazynowanie i wytwarzanie wodoru.

Wsparciem będą objęte projekty wdrażające m.in.:

  • produkcji „bezemisyjnego” wodoru, np. wykorzystujących energię wiatru lub słońca;
  • dostosowania infrastruktury do transportu wodoru lub budowy struktur transportu i magazynowania wodoru;
  • skraplania, transportu i przechowywania wodoru w postaci ciekłej z zastosowaniem technologii kriogenicznych;
  • wielkoskalowego magazynowania wodoru z OZE;
  • wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów, z uwypukleniem roli wodoru w przemyśle, np. w produkcji stali;
  • pozwalających na dostępność i wykorzystanie wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym.

Nabór potrwa od 18.03 do 31.05.2021 r.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, ale nie więcej niż 10 mln zł. Jeżeli na etapie realizacji okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie mógł ubiegać się o dodatkową dotację. Dla tych beneficjentów, którzy chcieliby powtórzyć wdrożenie i skalować zastosowanie wdrożonej technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowo umorzenie do 25% pożyczki.