Zostań wystawcą GREENPOWER 2022⚡📣W tym samym czasie odbędą się targi INSTALACJE⚡📣  

Organizator:

Ruszył program dofinansowujący budowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru

Podziel się

O pieniądze można ubiegać się na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.

Celem programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” jest zmniejszenie liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawa jakości powietrza.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na:

  • budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW

lub

  • przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać do 31.03.2022 r. 

Budżet na realizację naboru  wynosi do 315 000 000 zł.