Odbierz bezpłatne zaproszenie na targi⚡📣  

Organizator:

Prawo energetyczne z definicją magazynów energii jednogłośnie przyjęte przez Senat

Podziel się

Nowe przepisy wprowadzają definicję magazynu i magazynowania energii elektrycznej, a także regulują warunki przyłączenia magazynów do sieci oraz ich zwolnienie z 50% opłaty przyłączeniowej.

Nowe prawo ma wspierać i jednocześnie zapewnić rozwój magazynów energii elektrycznej. 

Zdaniem ministra klimatu i środowiska, Michała Kurtyki, znowelizowana ustawa oferuje pakiet rozwiązań eliminujący bariery prawne dla rozwoju magazynowania energii elektrycznej w  Polsce.

Zadaniem operatorów systemów dystrybucyjnych będzie uwzględnianie budowy magazynów w planach rozwoju infrastruktury sieciowej. Ponadto, prowadzenie magazynów o mocy pow. 10 MW będzie wymagało uzyskania koncesji, zaś monitorowaniu ich rozwoju służyć będzie prowadzony przez operatorów sieci dystrybucyjnych rejestr, do którego będą zgłaszane magazyny o mocy powyżej 50 kW. Natomiast, magazyny pobierające energię, które będą częścią OZE, nie utracą prawa do certyfikatów i innych systemów wsparcia. Przepisy regulują także status elektrowni szczytowo-pompowych.

W skali systemu elektroenergetycznego powyższe rozwiązania przyjazne magazynom pozwolą m.in. na dostarczanie rezerwy mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także na ograniczenie mocy źródeł OZE oraz kosztów rozbudowy sieci i odłożenie ich w czasie. Co więcej, zapewnią wymaganą moc i pojemność dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych (rozwój e-mobility) oraz wyrównają obciążenia w instalacjach zarządzania popytem. Pozwolą także na świadczenie usług bilansowania i tych nie związanych z bilansowaniem  np. usuwania problemów napięciowych w sieciach dystrybucyjnych, a także na realizację arbitrażu cenowego na hurtowym rynku energii elektrycznej.