Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii partnerem branżowym targów GREENPOWER

Podziel się

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że targi GREENPOWER odbędą się pod patronatem branżowym Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

 

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej.

Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. PSME ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną.

Aktywność Stowarzyszenie skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii. PSME zrzesza czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie PSME