Organizator: Grupa MTP

MPGK w Krośnie inwestuje w fotowoltaikę

Podziel się

Na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej powstaną aż trzy instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenach zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o. o. pozwoli na  zamontowane trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,517 MWp. 

Przekazane ok. 2,3 mln zł (dotacji i preferencyjnej pożyczki) na realizację projektu, pochodzi z programu NFOŚiGW „Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż”. Całkowity koszt instalacji, której budowa ma zostać zakończona jeszcze w tym roku, to ok. 2,9 mln zł.

Projekt obejmuje zakup, dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz niezbędny osprzęt elektryczny i akcesoria w trzech lokalizacjach:

  • na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krośnie (moc 199,95 kWp),
  • na dachu kompostowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie (moc 242,925 kWp)
  • oraz na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie (moc 74 kWp).

Projekt ma szansę na zwrot poniesionych nakładów, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery o 396 ton/rok oraz wytworzenia 505 MWh/rok energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.