Organizator: Grupa MTP

Energetyka wiatrowa zyskała na popularności

Podziel się

Z badań świadomości i zachowań ekologicznych dot. energii wiatrowej, przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że mieszkańcy Polski bardzo pozytywnie odnoszą się do rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju. Aż 85% respondentów popiera rozwój lądowych farm wiatrowych, a 76% badanych chciałoby używać energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych.

 

Onshore

Rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce raczej lub zdecydowanie popiera 85% mieszkańców kraju. Natomiast 24% mieszkańców Polski zadeklarowało, że mieszka w okolicy lądowych farm wiatrowych. Respondenci z tej grupy pozytywnie oceniają działania władz lokalnych i inwestora farmy wiatrowej na etapie jej powstawania – ponad połowa z nich jest tego zdania (54% ocen pozytywnych wśród badanych mających w swojej okolicy zamieszkania farmy wiatrowe). 

Co siódmy badany uważa, że lądowe farmy wiatrowe mają raczej lub zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. W analizie ze względu na wiek respondentów można zauważyć, że im przedział wiekowy jest większy tym odsetek ocen pozytywnych jest mniejszy, lecz nadal w najstarszej grupie wiekowej jest to ponad połowa wskazań pozytywnych (58%).

Moc zainstalowana lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi już 6,1 GW (III kwartał 2020 r). Dodatkowo, w efekcie aukcji przeprowadzonych w latach 2016-2020 powstanie ok. 4,2 GW nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Łączna moc instalacji wiatrowych w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat powinna osiągnąć zatem ok. 10 GW.

Offshore

Polacy w zdecydowanej większości popierają rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce (83%). Energię elektryczną pochodzącą z morskich farm wiatrowych chciałoby używać w gospodarstwach domowych 76% respondentów.

Morskie farmy wiatrowe są oceniane, jako pozytywnie wpływające na środowisko – takie przekonanie widoczne jest poprzez 67% wskazań raczej lub zdecydowanie pozytywnych. 8 na 10 mieszkańców Polski jest zdania, że energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. roku planowane jest uruchomienie 5,9 GW mocy z morskich farm wiatrowych. Do roku 2040 ich łączna moc jest przewidywana w przedziale 8-11 GW. Przewiduje się, że projekty zlokalizowane na Bałtyku będą oddawane do użytku pomiędzy 2024 a 2033 rokiem. W tym celu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która umożliwi rozwój tej nowej nowej gałęzi sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP 17 grudnia 2020 r. i jest obecnie przedmiotem prac Senatu RP. 

Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Pełna treść raportu dostępna pod poniższym linkiem:

Raport z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. energii wiatrowej (lądowej i morskiej)