Organizator:

"Biznes i ekologia" partnerem medialnym targów GREENPOWER

Podziel się

Magazyn „biznes&EKOLOGIA” jest jednym z pierwszych na polskim rynku periodyków zajmujących się tematem ekologii. Od 26 lat zarówno wersja drukowana jak i portal biznesiekologia.com, to miejsce, w którym naukowy i specjaliści z różnych dziedzin i o różnych poglądach, aby rzetelnie i szeroko opisują problemy ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju i nowoczesnych technologii.
Misją Magazyn Biznes i Ekologia jest realizowanie poprzez wspieranie inicjatyw z zakresu promocji produktów ekologicznych nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Redakcja zwraca też wielką uwagę na aspekt edukacyjny, angażuje się w wiele projektów o tematyce ekologicznej skierowanych do dzieci i młodzieży.