Organizator:

AGH szuka innowacyjnych metod na recykling paneli fotowoltaicznych

Podziel się

Panele fotowoltaiczne to coraz bardziej popularna na świecie metoda produkcji energii. Jednak ich recykling nadal stanowi problem.

W laboratoriach AGH powstaje innowacyjna metoda recyklingu paneli fotowoltaicznych. Władze uczelni wraz ze spółką technologiczno-badawczą 2loop Tech utworzyły konsorcjum w celu przeprowadzenia badań i działań wdrożeniowych. W skład zespołu badawczo-wdrożeniowego wchodzą naukowcy z Polski, Czech i Słowacji.

Rynek fotowoltaiki w krajach Unii Europejskiej dynamicznie się rozwija. W ciągu dziesięciu lat moc zainstalowana źródeł fotowoltaicznych w krajach UE wzrosła o około 100 GW i na koniec 2019 r. wynosiła już 130 GW. W 2019 r., wg danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), całkowita moc zainstalowana w PV w EU wzrosła o 13%, a przyrost nowych mocy w 2019 r. był o 87% wyższy niż w 2018 r. Liderami są Hiszpania i Niemcy, które były odpowiedzialne za 50% przyrost mocy instalacji fotowoltaicznych w całej Unii Europejskiej w 2019 r. 

– Już teraz światowa gospodarka musi podjąć wyzwanie. Za 5 czy 10 lat będzie za późno – mówi prof. Marek Cała. – Wierzymy, że Polska może zostać światowym liderem w zakresie recyklingu tego typu instalacji. Mamy know-how, potencjał produkcyjny, korzystne położenie geograficzne i firmy, które chcą zainwestować w opracowanie skutecznych i bezpiecznych ekologicznie technologii – dodaje.

Umowa zawarta w ramach projektu zakłada opracowania technologii blisko stuprocentowego recyklingu zużytych paneli fotowoltaicznych. Akademia Górniczo-Hutnicza przeprowadzi badania laboratoryjne oraz opracuje metodę przetwarzania paneli. Badania przemysłowe odbywać się będą w Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Natomiast prace wdrożeniowe oraz uruchomienie prototypowej linii technologicznej nastąpi w zakładzie 2loop Tech w podtoruńskich Czaplach.

Umowa zawarta z końcem kwietnia przewiduje zakończenie badań przemysłowych do października 2022 r., a wdrożenie i uruchomienie linii technologicznej nastąpi do końca 2023 r. 2loop Tech jest liderem konsorcjum, odpowiadającym za proces wdrożeniowy projektu. Natomiast za część naukowo-badawczą projektu odpowiada AGH.