Zakres tematyczny GreenPOWER

 

> POBIERZ zakres tematyczny GreenPOWER 2017

 

ZAKRES TEMATYCZNY

1.

Energia wiatrowa

1.

Wind power

2.

Energia wodna

2.

Hydropower

3.

Energia słoneczna

3.

Solar power

4.

Energia geotermalna

4.

Geothermal energy

5.

Biopaliwa

5.

Biofueles

5.1.

Biopaliwa stałe (biomasa)

5.1.

Solid biofuels (biomass)

5.2.

Biopaliwa płynne

5.2.

Liquid biofuels

5.3.

Biogaz

5.3.

Biogas

6.

Instytucje doradcze i finansujące

6.

Consulting and financial institutions

7.

Technologie energooszczędne

7.

Energy efficient technologies

8.

Rozwiązania informatyczne

8.

IT solutions

9.

Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe

9.

Branch institutes, chambers and associations

10.

Usługi informacyjne – wydawnictwa, media

10.

Information services – publishing houses, media

 

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact